FOKUS ACCORD- pies Basi Szymanskiej szkolony na psa przewodnika

foto:Paweł Szamreta

 

 

noflash

noflash

 

noflash